Kategori: Genel

Kategori: Genel

Haksız Yazarlık(m.4/1-e) ve Yanlış Ve Yanıltıcı Beyan (M.4/2-J) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı
6 Mart 2020 Genel docent

Başvuru Dönemi       : Ekim 2018 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği İddiaya Konu İhlal    : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Yanlış Ve Yanıltıcı Beyan (M.4/2-J) İddianın özeti             : *Jüriler bildirilerden üretilen makalelerde isim değişiklileri olduğunu ifade ederek haksız yazarlık ithamında bulunmuştur. *Aynı bulguların elde edildiği
Details

Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(m.4/2-k) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 Genel docent

Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları İddiaya Konu İhlal   : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) İddianın özeti             : *Sunumu yapılan çalışmadaki yazar isimlerinin basılı eserden çıkartılmış olmasının Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 4. Maddesi
Details

Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 Genel docent

Başvuru Dönemi       : Ekim 2018 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Ebelik İddiaya Konu İhlal    : Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a) İddianın özeti             : * Makale, adayın özgeçmişinde 2012 olarak yazılan ancak kitabın iç sayfasında 2013
Details

İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 Genel docent

Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği İddiaya Konu İhlal    : İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l) İddianın özeti             : Eserlerin yayımlandığı derginin SCI-Expanded indeksinde taranmadığını iddia etmişlerdir. Komisyon Tarihi      : 25.12.2019 Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve
Details

Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 Genel docent

Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Yönetim ve Strateji İddiaya Konu İhlal   : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j) İddianın özeti           : Bir makalenin beyan edilmediği, beyan edilmemesine rağmen atıftan puan alındığı gerekçesiyle bilgi-belge saklanarak jüriyi yanıltma Komisyon
Details

İntihal Savunmamıza Karşı verilen Etik Komisyon Kararı.01.03.2020
5 Mart 2020 Genel docent

Başvuru Dönemi       : Nisan 2010 Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Temel Alanı : Filoloji İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a) İddianın özeti      : Doçentlik dosyasında kullandığı ve ana çalışması olarak yer alan makalesinin ……………adlı çalışmadan intihal olduğu iddia edilmektedir. Komisyon Tarihi       : 05.05.2017 Komisyon Kararı     
Details

Haksız Yazarlık İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 17 Kasım 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sağlık ve Spor Bilimleri Etik Komisyonunca 2019 yılında incelenen dosyadaki iddia doçentlik başvurusu yapan müvekkilin eserlerinden birinde yer alan ortak yazarın, müvekkilin isminin yazar olarak hiç yazılmaması gerektiğine ilişkindir. 4 yazarlı olarak yayımlanan eserde müvekkil 2. İsim, şikayetçi ise 3 isim olmasına rağmen müvekkilin isminin çıkarılması istenmektedir. Söz konusu iddia anlaşılacağı üzere
Details

İntihal İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 12 Kasım 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Doçentlik unvanını aldıktan sonra hakkında yapılan bir ihbar üzerine çalışmalarından birinde intihal iddiası gündeme gelen öğretim üyesi müvekkilin savunması tarafımızca yapılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Etik Komisyonu söz konusu intihal iddiası kapsamında savunma istemiştir. İddia müvekkilin eseri ile yabancı bir yazarın eserinin sonuçlarının benzer olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle hukuk
Details

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Bulunmadığına Karar Verildi. 8 Kasım 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Jüri üyesi müvekkilin yayınlarının birbirine benzediğini ve bazılarının birbirinin aynısı olduğunu ileri sürerek adayın duplikasyon yaptığını iddia etmiştir. Çalışmalardaki hasta sayıları ve sonuçlarının farklı olduğu,  yöntem benzer olmakla birlikte takip süreleri, istatistiksel sonuçlarının birbirinden farklı olduğu, veri kayıtları genişletilerek ve orijinal makaleyi referans olarak kullanmak kaydıyla yeni bir yayın yapılması duplikasyon sayılmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca
Details

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.6 Kasım 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Müvekkilin yayınlarında araştırma örneklerinin, araştırma yerinin, toplama zamanı ve sürelerinin, verilerin aynı ya da benzer olduğundan bahisle tekrar yayım eyleminde bulunduğu iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar karşısında konunun son derece kapsamlı olması, her yönünün kuvvetli ele alınabilmesi adına ve istenilen noktalara değinilemeyeceği için iki farklı yayın yapıldığı, bahsi geçen yayınlarda her birinin özgün araştırma sorularına cevap
Details