Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(m.4/2-k) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı

Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(m.4/2-k) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Başvuru Dönemi       : Mart 2019

Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

İddiaya Konu İhlal   : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k)

İddianın özeti             : *Sunumu yapılan çalışmadaki yazar isimlerinin basılı eserden çıkartılmış olmasının Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 4. Maddesi 1 fıkrası e bendinde yer alan haksız yazarlık eylemi yönünden değerlendirilmesi uygundur.

* Beyannamede uluslararası kitap bölümü olarak takdim edilen uluslararası kitap Türkçe yayınlanmış hakemsiz bir dergi kalitesindedir. Ancak yayınevi, bu yayının uluslararası kitap olduğuna dair belgeler düzenlemiştir. Bu kitap uluslararası kalitede değildir. Yazarın buradaki makalesi de uluslararası kitapta yayınlanacak kalitede değildir. Böyle bir başlıktan bu puanların alınması kabul edilemez. Etik değildir. Beyannamede uluslararası kitap bölümü olarak takdim edilen diğer eser Türkçedir. Uluslararası kalitede değildir. Yayınevi bu yayının uluslararası kitap olduğuna dair belge|er sunmuş olsa da uluslararası bir kitap değildir. Ayrıca “genel cerrahi” kitabı görüntüsündedir.

Komisyon Tarihi      : 25.12.2019

Komisyon Kararı      : Adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir