Doçentlik Başvurusu

Doçentlik Başvurusu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Doçentlik yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uyarınca gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik süreci ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir.

Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu Mart ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Bu başvurular Doçentlik Başvuru Sistemi (DBS) üzerinden yapılmakta olup aksi kararlaştırılmadıkça başvuruya esas ayın 15’ i ile ilgili ayın sonuna kadar devam etmektedir.

Zorlu ve stresli olan doçentlik sürecini alanında uzman, hukukçu, ingilizce bilen ve mevzuata hakim ekibimizle baştan sona takip ediyoruz.Eserlerin mevzuata uygun şekilde yüklenmesinden eser inceleme aşamasına, yazılı başvurudan jüri raporlarının neticelerine ulaşılmasına, mevzuat ve sistem değişikliğinin takibinden çıkabilecek olumsuz sonuçlara çözüm üretilmesine kadar süreci yönetiyoruz. Bu süreçte yayınların üretilmesi, taranması, puanların hesaplanması ve doçent adayı karşısında Üniversitelerarası Kurulun görev ve yetkilerinin ne olduğunu biliyoruz. Doçentlik başvurusunun nasıl yapılacağı, temel alanlara göre kriterlerin neler olduğu, eser inceleme aşamasının nasıl yapıldığı, asgari koşulların sağlanamaması veya etik ihlal iddiaları vb. olumsuz sonuçlarda ortaya çıkabilecek durumların yönetilmesi gibi konularda sitemizden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Doçent adaylarının aşağıda sıralanan 5 aşamada yeterli bilgiye sahip olmaları ve dikkatli davranmaları önem arz etmektedir.

1- Mevzuat Bilgisi

Doçent adaylarının haklarının zayi olmaması için başvurunun hangi mevzuata istinaden yapıldığı, ÜAK’ın yetkilerinin nasıl düzenlendiği, süreç içerisinde ortaya çıkabilecek farklı durumlardaki hak taleplerinin hangi sürede, hangi usulde ve hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı bilinmelidir.

2- Üak’ın İşleyişi

İnternet ortamında eser yükleme ve yazılı başvuru sonrasında ÜAK’ın başvuru konusunda hangi aşamaları takip ettiği, hangi makamların bu süreçte nasıl görev aldığı, hangi komisyonların yetkilerinin ne olduğu hususunda yeterli bilgiye sahip olmak sürecin sağlıklı takibi ve sonuçlandırılması açısından hayati öneme sahiptir.

3- Doçentlik Bilgi Sistemi

Sistemdeki aşamaların ne anlama geldiği, yüklemelerle ilgili dikkat edilecek durumlar, bir diğer aşamaya geçerken eksiklerin olup olmadığının kontrolü doğru ve eksiksiz bir başvurunun olmazsa olmazıdır.

4- Başvuru Sonrası Süreç

Tam, doğru ve eksiksiz bir başvuru sonrası temel alanla ilgili asgari koşulların neler olduğu sağlanıp sağlanmadığı, jürilerin sürece dahil olması ve raporlarının mahiyetleri, başvuru evrakları ve jüri raporları sonrası ÜAK’ta toplanan komisyonca başvurunun sonuçlandırılması evreleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır.

5- Olumsuz Sonuçlar Ortaya Çıktığında Yapılması Gerekenler

Ümit edilen bütün başvuruların kabul edilip doçent adayı lehine sonuçlanması olsa da olumsuz sonuçlar ortaya çıktığında yapılması gerekenlerde önem arz etmektedir. Asgari koşulların sağlanmaması, eserlerin yetersiz olması, eserlerin temel alana uymaması, dergilerin tarandığı indekslerin koşullara uymaması, yağmacı dergi sorunları, daha önceden var olan etik sorunların bildirilmemesi gibi onlarca durumda başvurular konusunda göre reddedilmektedir. Ret sonrası savunma, itiraz ve dava gibi prosedürler diğer konulara göre spesifiktir. Açıklanan konularda yetkin olmayan kişilerce takip edilen süreçler o zaman kadar yapılan birikimleri riske sokacağından özenle takibi gerekmektedir.