Kategori: Genel

Kategori: Genel

Dilimleme İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 4 Kasım 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Jüri üyesi tarafından müvekkilin eserlerinde örneklem sayısı ve çalışma bulgularının benzer olduğu, bunun bir araştırma sonuçlarının dilimlenerek sunulduğu izlenimi yarattığı ve bu durumun yayın etiğine aykırı olduğu iddiasında bulunmuştur. Üniversitelerarası Kurul ilgili mevzuatında tanımlanan “dilimleme” etik ihlalinin gerçekleşme için gerekli şartların bulunmadığı belirtilen iki yayının bir araştırmanın iki ürünü olarak planlandığı, araştırma tasarımı yapılırken iki
Details

Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 2 Kasım 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Etiğe aykırılık tespitine ilişkin raporda özetle adayın bilimsel araştırma ve yayınlarda “yanlış veya yanıltıcı beyan” eyleminde bulunduğu, Adayın eserlerinin ‘’ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi’’ olduğunu beyan etmiş olup, eserler incelendiğinde bunların özgün araştırma makalesi değil olgu sunumu olduğu, müvekkilimizin beyanname kapsamına dahil ettiği eserini Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim
Details

Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.30 Ekim 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Müvekkilimiz tarafından başvuru koşullarını sağlamak için kullanılan atıflardan yola çıkarak bu eserlerin doktora öncesi olmasına rağmen doktora sonrası ibaresi eklendiği, atıfta bulunulduğu iddia edilen yayınların kapak ya da diğer bilgilerin dosyaya eklenmediği, tezin sistemde bulunmadığını ifade ederek yanlış beyanda bulunulduğu iddia edilmiştir. Beyannamede atıflara konu olan makalelerin kendileri değil, doktora sonrası aldıkları atıflar, doktora sonrası
Details

Ankara İdare Mahkemesi Etik Komisyon Kararının Hukuka Aykırı Olduğuna İntihal Fiilinin Gerçekleşmediğine Karar Verdi. 3 Şubat 2020
5 Mart 2020 Genel docent

Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın bilimsel araştırma ve yayın ettiğine aykırı davrandığı iddiaları üzerine iddialar incelenmek üzere Etik Komisyona gönderilmiştir. Etik Komisyon Müvekkilimin intihal fiilini işlediğine karar vermiş ve akabinde ÜAK Müvekkili başarısız sayılmıştır. Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır. Mahkeme tarafından alınan kararda atıf kuralları konusunda
Details

2019 EKİM DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
5 Mart 2020 Genel docent

Soru: Başvuru sırasında tüm eserlerimi Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemek zorunda mıyım? Cevap: Evet 2. Soru: Başvurumu sonlandırmadan önce sistemde beyannamemi doldurabilir miyim ve puan hesabı yaptırabilir miyim? Cevap: Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve puan hesabı yaptırabilirsiniz. Soru: Tüm bilgilerimi DBS’ye girip “Başvuruyu Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra, bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim? Cevap: Hayır.
Details

Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak
5 Mart 2020 Genel docent

Üniversitelararası Kurulun 248 inci toplantısında alınan kararla doçentlik başvurularının bir yılda üç kez alınması için yasa teklifinin TBMM’ye yapılmasına karar verildi. Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır.” düzenleme çerçevesinde; doçentliğe başvurular Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü
Details

ÜNİVERSİTELERARASI KURULDAN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASI VE JÜRİ ÜYELERİNE BELGE GÖNDERMESİ GEREKEN ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
30 Ocak 2020 Genel docent

Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra; · Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Aday Bilgi Açıklama İşlemleri > Aday Bilgi Açıklama menüsünden öğrenebileceklerdir. · Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi
Details

DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARINDA ADAY İLE JÜRİLERİN SEÇTİĞİ ANAHTAR KELİMELERİN UYUMSUZ OLMASI HUKUKA AYKIRIDIR
17 Aralık 2019 Genel docent

Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik Komisyonunda incelenmiş ve akabinde ÜAK Müvekkilin başvurusunu hukuka aykırı olarak iptal etmiştir. Alınan Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır. Mahkeme anahtar kelimelerden hareketle jürilerin Müvekkilin çalışma alanlarıyla ilgili olmadığını tespit etmiştir. Mahkeme tarafından alınan
Details

YÖK VE ÜAK ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAP TANIMINI DEĞİŞTİRDİ
4 Aralık 2019 Genel docent

Danıştay 8. Dairesi’nin 20.12.2018 tarih, E.2016/2365 ve K.2018 /8777 sayılı kararıyla Doçentlik Kriterlerinde yer alan, “Tanımlar” başlığı altında yer alan “Tanınmış Ulusal Yayınevi”, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi”, ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar metninde, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” tanımında yer alan yayınlandığı kitapların dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yar almasına ilişkin “bilinen” ifadesinin muğlak ve objektiflikten uzak bir ifade
Details

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA YAPILAN ÖZENSİZLİKLER ETİK İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ! (YANLIŞ BEYAN-İPTAL KARARI)
8 Kasım 2019 Genel docent

Dava konusu yayının önsöz bölümünde çalışmanın doktora tezinin ilgili bölümünden üretildiği adayın kendisi tarafından bizzat ifade edilmiş olmasına rağmen, asgari başvuru koşullarının sağlandığına ilişkin beyannamede yine aday tarafından puanlamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunca bu durum, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunulduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın
Details

×