should stores be open on thanksgiving essay prompts custom college academic essay sample my brother short essay in marathi land use community organization research paper

Haksız Yazarlık İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 17 Kasım 2019

Haksız Yazarlık İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 17 Kasım 2019
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sağlık ve Spor Bilimleri Etik Komisyonunca 2019 yılında incelenen dosyadaki iddia doçentlik başvurusu yapan müvekkilin eserlerinden birinde yer alan ortak yazarın, müvekkilin isminin yazar olarak hiç yazılmaması gerektiğine ilişkindir. 4 yazarlı olarak yayımlanan eserde müvekkil 2. İsim, şikayetçi ise 3 isim olmasına rağmen müvekkilin isminin çıkarılması istenmektedir.

Söz konusu iddia anlaşılacağı üzere haksız yazarlığa ilişkindir. Aktif katkısı olmayan kişileri katkı varmış gibi yazmak yada başka değiş ile hediye yazar olarak yer almak eylemleri isnat edilmiştir. Bu tanım kapsamında yapılan savunmada müvekkilin eserdeki aktif katkısının ne olduğu ayrıntılarıyla ortaya konulmuş, sorumlu yazarın görüşleri alınmış, söz konusu eserden sağlanacak yarar ile yapılan eylem ve isnat edilen suç arasında bir illiyet bağının olamayacağı somut olay çerçevesinde gösterilmiştir. Ayrıca bu konuda müvekkil aleyhine savcılığa yapılan şikayette lehe sonuçlanmıştır.

Müvekkilin olaydaki kastı, akademik atama ve terfilerde ayrıca puana ihtiyacının olup olmadığı hususlar emsal yargı kararları ve emsal etik komisyon kararları ile desteklendikten sonra etik komisyonca incelenen dosyada “Etik İhlal Yapılmadığına” dair karar çıkmıştır. Bu itibarla etik komisyonun haksız yazarlık isnatları dolayısı ile yapmış olduğu inceleme ve araştırmada hangi hususları önemsediği ortaya konulmuş oldu.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×