PubMed, MEDLINE ve PMC (PubMed Central): Nedir? Farkları Nelerdir?

PubMed, MEDLINE ve PMC (PubMed Central): Nedir? Farkları Nelerdir?
30 Nisan 2020 No Comments Genel docent

MEDLINE ® Ulusal Tıp Kütüphanesi  (NLM ) dergi atıf veritabanıdır. 1960’larda başlamıştır ve geriye doğru 1946 yılına kadar biyomedikal ve yaşam bilimleri dergisi makalelerine 26 milyondan fazla referans sağlamaktadır. MEDLINE, dünya çapında yayınlanan 5.200’den fazla bilimsel dergiden alıntılar içermektedir. Yayıncılar dergileri, MEDLINE dergilerini inceleyen ve öneren NIH imzalı bir danışma komitesi olan Literatür Seçimi Teknik İnceleme Komitesi’ne (LSTRC) gönderir. LSTRC, MEDLINE Dergi Seçimi’nde bulunan yönergeleri kullanarak, orijinalliğin ve MEDLINE global kitlesi için içeriğin öneminin de dahil olduğu bir derginin bilimsel içeriğinin kalitesini göz önünde bulundurmaktadır. MEDLINE veritabanı, PubMed veritabanının bir alt kümesi olarak NLM’den ve ayrıca NLM’nin Veri Dağıtım programından veri alan diğer birçok arama hizmeti aracılığıyla doğrudan aranabilmektedir. Kapsamlı dergi seçim sürecine ek olarak, MEDLINE’ı PubMed’in geri kalanından ayıran şey, alıntıları indekslemek için NLM’nin oluşturduğu kontrollü kelime, Tıbbi Konu Başlıkları (MeSH ) kullanmasının avantajıdır.

PubMed ise, 1996’dan beri 30 milyondan fazla referansı, MEDLINE veritabanını ve aşağıdaki alıntı türlerini içerir:

  • Bu kayıtlar MeSH ile endekslenmeden veya kapsam dışı duruma dönüştürülmeden önce makaleler için kayıtlar sağlayan süreç içi alıntılar.
  • Yalnızca yaşam bilimleri makalelerinin MeSH ile endekslendiği, başta genel bilim ve genel kimya dergileri olmak üzere belirli MEDLINE dergilerinden kapsam dışı (örn. Plaka tektoniği veya astrofizik kapsayan) makalelere atıflar.
  • MEDLINE dizinli bir dergide makalenin son yayınlanmasından önce gelen “Baskı Öncesi” alıntıları.
  • MEDLINE indeksleme için bir derginin seçildiği tarihten önce gelen alıntılar (yayıncı tarafından elektronik olarak sağlandığında).
  • Henüz geçerli MeSH ile güncellenmemiş ve MEDLINE durumuna dönüştürülmüş 1966 öncesi alıntılar.
  • PMC (PubMed Central)’ye tam metin gönderen ve NLM tarafından nitel bir inceleme alan bazı ek yaşam bilimleri dergilerine yapılan atıflar .
  • NIH tarafından finanse edilen araştırmacılar tarafından yayınlanan makalelerin yazarlarına atıflar .
  • NCBI Kitaplık’ta bulunan kitapların çoğunluğu için atıflar (kitap ve bazı durumlarda kitabın her bölümü için bir alıntı).

PubMed alıntıları genellikle yayıncıların Web sitelerindeki veya PMC ve Kitaplık’taki tam metin makaleye bağlantılar içerir. MEDLINE, PubMed’in en büyük alt kümesidir. Aramanızı MeSH kontrollü kelime dağarcığıyla sınırlandırarak veya MEDLINE adlı Günlük Kategorileri filtresini kullanarak PubMed araması MEDLINE alıntılarıyla sınırlandırılabilir

PMC (PubMed Central) ise, 2000 yılında tam metin biyomedikal ve yaşam bilimleri dergisi makaleleri için ücretsiz bir arşiv olarak yayınlanmaktadır. PMC, NLM kapsamlı basılı dergi koleksiyonunun dijital karşılığıdır; katılımcı yayıncılar tarafından yatırılan dergi literatürünün yanı sıra NIH Kamu Erişim Politikası ve diğer araştırma fonlarının benzer politikalarına uygun olarak gönderilen yazar elyazmaları için bir depodur . Bazı PMC dergileri aynı zamanda MEDLINE dergileridir. Yayıncılar için, NLM Web sayfalarında PMC ve PMC Politikalarına Dergi Ekleme bölümünde açıklanan içeriklerini bu arşive katılmanın ve bu arşivde yayınlamanın birkaç yolu vardır . Dergiler, NLM Koleksiyon Geliştirme Yönergeleri’ne uygun olmalıdır. Her ne kadar PMC depozitosu için ücretsiz erişim bir gereklilik olsa da, yayıncılar ve yazarlar PMC’deki materyal üzerinde telif hakkı sahibi olmaya devam edebilirler ve yayıncılar yayınlandıktan sonra kısa bir süre için materyallerinin PMC’de yayınlanmasını geciktirebilirler. PMC’deki tam metin ile PubMed’deki karşılık gelen alıntılar arasında karşılıklı bağlantılar vardır. PubMed alıntıları zaten MEDLINE veritabanında olmayan içerik için oluşturulur. Kitap incelemeleri gibi bazı PMC içerikleri PubMed’de gösterilmez.

Sonuç olarak, PubMed alıntıları 1) MEDLINE endeksli dergiler, 2) PMC’de depolanan dergiler / el yazmaları ve 3) NCBI Kitaplık’tan gelmektedir. Hem MEDLINE hem de diğer PubMed alıntılarında PMC, NCBI Kitaplık ve yayıncıların Web sitelerindeki tam metin makalelere veya el yazmalarına bağlantılar bulunabilir. PubMed aramanızı MeSH kontrollü kelime dağarcığı veya MEDLINE alt kümesiyle sınırlarsanız, sonuçlarınızda yalnızca MEDLINE alıntılarını görürsünüz.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir