2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler-17.04.2020

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler-17.04.2020
17 Nisan 2020 No Comments Genel docent

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi, TBMM’de kabul edilerek 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan Belli başlı değişiklikler;

1-) ÜNİVERSİTELERARASI KURUL DOÇENTLİK SINAVINI YILDA ÜÇ VEYA DAHA FAZLA DEFA YAPABİLECEĞİ DÜZENLENMİŞTİR.

Yapılan değişiklikle Doçentlik başvuruları Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda en az iki kez yapılacağı ifade edilerek sınavın yılda üç veya daha fazla yapılmasının önü açılmıştır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesinde yer alan “Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda iki kere yapılır.” ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. Maddesinde yer alan “Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.” Yönünde yer alan hüküm gereği Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan Doçentlik Sınavı yılda iki defa gerçekleşmekteydi.

Ayrıca elektronik tebligat ile ilgili şu düzenlemeye yer verilmiştir; “Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılır ve bu bilgiler, erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.”

2-) “Meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır ifadesi eklenmiştir.

3-) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir ifadesi eklenmiştir.

4-) YENİ DİSİPLİN FİİLİ EKLENMİŞ VE BAZI FİLLERİN CEZASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

a-) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiillere şu ceza eklenmiştir; BU DÜZENLEME İLE PARA KARŞILIĞI TEZ/MAKALE YAZDIRMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR; b) Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket uygulama, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar dışında kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalar kullanmak

b-) İntihalin tanımı değişmemekle birlikte bazı kelimeler üzerinde değişiklik yapılmıştır;

ESKİ HALİ; Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek

YENİ HALİ: Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine ait gibi göstermek

c-) Bazı Fiillerin Cezaları Artırılmıştır; Kınama olarak cezalandırılan Yanlış/Yanıltıcı Beyan aylıktan kesme cezası kapsamına aylıktan kesme olarak cezalandırılan Tekrar Yayımın kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kapsamına alınmıştır. Bu ve buna benzer birçok değişiklik yapılmıştır. Aşağıdaki linkten 53. Madde kapsamında yapılan değişikliklere bakılabilir.

d-) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesmenin altında düzenlenen ve vakıf üniversitelerini ilgilendiren hükümde yer alan: “brüt ücretten 1/4 ila 1/2” ibaresi “brüt ücretinden 1/30 ila 1/8” olarak değiştirilmiştir.

5-) Yapılan önemli bir diğer değişiklik ise vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının aldıkları ücretlerin devlet yükseköğretim kurumlarında görevli emsallerinden düşük olamaması gerektiğini ifade eden hükümdür.

Diğer Değişiklikler İçin Bakınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-1.htm

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×