Kategori: Genel

Kategori: Genel

ADIM ADIM DOÇENTLİK BAŞVURUSU
24 Temmuz 2019 Genel docent

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doçentlik sürecinin yürütülmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. Doçentliğe başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 6. Maddesi ile Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 ve 24.01.2008 tarihli toplantılarında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler
Details

BAŞVURUDA ÖNEMLİ KISA BİLGİLER
24 Temmuz 2019 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul’un 12.06.1987 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim dalından doçentlik sınavına başvurulamamaktadır. Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 2/b bendinde “…Doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,” hükmü düzenlenmiştir. Doçent adayları özgeçmiş ve eserler listesinde akademik çalışmalar ile ilgili
Details

ESER İNCELEMEDEN BAŞARISIZLIK KARARI SONRASINDA ARANACAK İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
24 Temmuz 2019 Genel docent

Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden adaya gönderilir. Bununla birlikte asgari başvuru şartlarını sağlamayan adaya sadece başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser
Details

ETİK İHLAL OLMASI DURUMUNDA İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
17 Temmuz 2019 Genel docent

Bir doçent adayı hakkında etik ihlal incelemelerinin nasıl başlatıldığı, nasıl sonuçlandığı ve bu çerçevede görev alan komisyonlarla ilgili bilgiler “Etik İnceleme” başlıklı menü de verilmişti Burada ise etik ihlale arar verilmesi durumunda izlenecek yollardan bahsedilecetir. Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma
Details

ETİK İNCELEME
Image 26 Mart 2019 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının önemli görevlerinden bir tanesi de doçentlik sürecinde ortaya çıkan bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlallerini incelemektir. Etik incelemeler Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre yapılmaktadır. Yönergenin dayanağı 2547 Sayılı YÖK Kanununun 11. Maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesidir. Yönerge doçent adaylarının uyması gereken
Details

ESER İNCELEME
Image 26 Mart 2019 Genel docent

ESER İNCELEME AŞAMASI 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir. Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Üniversitelerarası Kurul
Details

DOÇENTLİK BAŞVURUSU
Image 26 Mart 2019 Genel docent

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Doçentlik yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uyarınca gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik süreci ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir. Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu 2021’den itibaren Ocak, Mayıs ve
Details