Ne Yapıyoruz ?

Zorlu ve stresli olan doçentlik sürecini alanında uzman, hukukçu, ingilizce bilen ve mevzuata hakim ekibimizle baştan sona takip ediyoruz. Eserlerin mevzuata uygun şekilde yüklenmesinden eser inceleme aşamasına, yazılı başvurudan jüri raporlarının neticelerine ulaşılmasına, çıkabilecek olumsuz sonuçlara çözüm üretilmesine kadar yanınızda oluyoruz. Bu süreçte yayınların üretilmesi, taranması, puanların hesaplanması ve doçent adayı karşısında Üniversitelerarası Kurulun görev ve yetkilerinin ne olduğunu biliyoruz. Doçentlik başvurusunun nasıl yapılacağı, temel alanlara göre kriterlerin neler olduğu, eser inceleme aşamasının nasıl yapıldığı, asgari koşulların sağlanamaması veya etik ihlal iddiaları vb. olumsuz sonuçlarda ortaya çıkabilecek durumların yönetilmesi konularında sitemizden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

başlıca Hizmetlerimiz

Doçentlik Başvurusu

Eserlerin mevzuata uygun şekilde yüklenmesinden eser inceleme aşamasına, yazılı başvurudan jüri raporlarının neticelerine ulaşılmasına, mevzuat ve sistem değişikliğinin takibinden çıkabilecek olumsuz sonuçlara çözüm üretilmesine kadar süreci yönetiyoruz. Bu süreçte girilen bilgi ve belgelerin sistem gereksinimlerine ve ÜAK uygulamalarına uygun olması ve eksik olmaması önem arzetmektedir. Read More

asgari koşulun sağlanamaması durumunda idari ve hukuki yollar

Doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenir. Doçentlik Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilir.” Hükmü gereğince ortaya çıkan durumlarda itiraz ve kanun yollarının kullanılması hizmeti veriyoruz. Read More

eser incelemeden başarısızlık kararı sonrasında aranacak idari ve hukuki yollar

Bilinen yaygın kanının aksine başarısızlık kararlarına karşı yargı yolu açık olup, açılan davalarda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Haksızlığa uğradığını düşünen aday hukuki yollara başvurması elzemdir. Doçentlik başvurusununun olumsuz olmasının bir çok sebebi bulunmakla birlikte sonuca itiraz ve dava hakkı bulunmaktadır. Read More

etik ihlal olması durumunda idari ve hukuki yollar

ÜAK Etik Yönergesinin 4. Maddesine bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlaller olarak sıralanmıştır. Bu eylemlerle ilgili iddialar söz konusu olduğunda yapılması gereken savunmalar, ihlal olduğuna dair karar çıktığında ise açılması gereken davalar söz konusu olmaktadır. Read More

son makaleler

 • MEDLINE Veritabanının Tanımı, Kapsamı, Özellikleri
  30 Nisan 2020 / No Comments / Genel

  MEDLINE, yaşam bilimlerindeki biyomedikal konsantrasyonu olan dergi makalelerine 25 milyondan fazla referans içeren ABD Ulusal Tıp Kütüphanesinin (NLM) önde gelen bibliyografik veritabanıdır. MEDLINE’ın ayırt edici bir özelliği, kayıtların NLM Tıbbi Konu Başlıkları ile endekslenmesidir . MEDLINE, 1964 yılında kurulan MEDLARS (MEDical Literature Analysis and Retrieval System) adlı çevrimiçi muadilidir . Dergilerin büyük çoğunluğu NIH hibe başvurularını gözden geçiren komitelere benzeyen dışarıdan uzmanların NIH tarafından onaylanmış bir danışma komitesi olan Literatür Seçimi Teknik
  Details

 • PubMed, MEDLINE ve PMC (PubMed Central): Nedir? Farkları Nelerdir?
  30 Nisan 2020 / No Comments / Genel

  MEDLINE ® Ulusal Tıp Kütüphanesi  (NLM ) dergi atıf veritabanıdır. 1960’larda başlamıştır ve geriye doğru 1946 yılına kadar biyomedikal ve yaşam bilimleri dergisi makalelerine 26 milyondan fazla referans sağlamaktadır. MEDLINE, dünya çapında yayınlanan 5.200’den fazla bilimsel dergiden alıntılar içermektedir. Yayıncılar dergileri, MEDLINE dergilerini inceleyen ve öneren NIH imzalı bir danışma komitesi olan Literatür Seçimi Teknik İnceleme Komitesi’ne (LSTRC) gönderir. LSTRC, MEDLINE Dergi Seçimi’nde bulunan
  Details

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler-17.04.2020
  17 Nisan 2020 / No Comments / Genel

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi, TBMM’de kabul edilerek 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan Belli başlı değişiklikler; 1-) ÜNİVERSİTELERARASI KURUL DOÇENTLİK SINAVINI YILDA ÜÇ VEYA DAHA FAZLA DEFA YAPABİLECEĞİ DÜZENLENMİŞTİR. Yapılan değişiklikle Doçentlik başvuruları Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda en az iki kez yapılacağı ifade edilerek sınavın yılda üç veya
  Details

 • ÜNİVERSİTELERARASI KURUL’UN DOÇENTLİK SINAVINI YILDA ÜÇ VEYA DAHA FAZLA DEFA YAPABİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
  17 Nisan 2020 / No Comments / Genel

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi, TBMM’de kabul edilerek 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle Doçentlik başvuruları Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda en az iki kez yapılacağı ifade edilerek sınavın yılda üç veya daha fazla yapılmasının önü açılmıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesinde yer alan “Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca
  Details

 • ANKARA İDARE MAHKEMESİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURUSUNDA ESER İNCELEMESİ AŞAMASINDA BAŞARISIZ SAYILMA KARARININ İPTALİNE KARAR VERDİ
  15 Nisan 2020 / No Comments / Genel

  Sağlık Bilimleri Temel alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; olumlu görüş belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmişti. Mahkeme talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişiler tarafından dosyanın değerlendirilmesi neticesinde başarısız
  Details

 • Ankara İdare Mahkemesi Doçentlik Sınavı Başvurularında Aday İle Jürilerin Seçtiği Anahtar Kelimelerin Uyumlu Olması Gerektiğine Karar Verdi
  15 Nisan 2020 / No Comments / Genel

  Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik Komisyonunda incelenmiş ve akabinde ÜAK Müvekkilin başvurusunu hukuka aykırı olarak iptal etmiştir. Alınan Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır. Mahkeme anahtar kelimelerden hareketle jürilerin Müvekkilin çalışma alanlarıyla ilgili olmadığını tespit etmiştir. Mahkeme tarafından alınan
  Details

 • Yanlış ve yanıltıcı beyan (m.4/2-j) ve Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı
  9 Nisan 2020 / No Comments / Genel

  Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri İddiaya Konu İhlal   : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) İddianın özeti             : Kitap bölümünün yer aldığı kitabın editörlü yayımlanan bir kitap olmadığı, 7. Bölüm aday tarafından yazılmış olmasına rağmen tek yazarlı olarak basıldığı, bu bakımdan çok yazarlı
  Details

 • 2020 Mart Dönemi Doçentlik Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller
  27 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Doçentlik başvurularında bütün alanlar için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır. 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 sayılı Kanunun 24. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Doçentlik başvurularında hangi merkezi ve
  Details

 • DOÇENTLİK JÜRİ ÜYELERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNDEKİ İLKELER
  12 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Doçentlik Sınav Komisyonunun 27.01.2017 tarihli toplantısında doçentlik jüri üyelerinin görevlendirilmesindeki ilkeler belirlenmiş olup Üniversitelerarası Kurulun 23.03.2017 tarihli toplantısında da söz konusu ilkeler kabul edilmiştir.   Söz konusu ilkeler; 1. ADAY TARAFİNDAN SEÇİLEN ANAHTAR KELİMELERDEN EN AZ BİRİ İLE UYUMLU TÜM JÜRİ ÜYELERİ ADAY OLARAK BELİRLENİR. Yedek jüri üyesi sorunu yaşanmaması için jüri üyesi olarak atanacak adaylardan en
  Details

 • Haksız Yazarlık(m.4/1-e) ve Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı
  6 Mart 2020 / 1 Comment / Genel

  Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları İddiaya Konu İhlal   : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) İddianın özeti             : *Sunumu yapılan çalışmadaki yazar isimlerinin basılı eserden çıkartılmış olmasının Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 4. Maddesi
  Details

 • Haksız Yazarlık(m.4/1-e) ve Yanlış Ve Yanıltıcı Beyan (M.4/2-J) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı
  6 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Başvuru Dönemi       : Ekim 2018 Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği İddiaya Konu İhlal    : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Yanlış Ve Yanıltıcı Beyan (M.4/2-J) İddianın özeti             : *Jüriler bildirilerden üretilen makalelerde isim değişiklileri olduğunu ifade ederek haksız yazarlık ithamında bulunmuştur. *Aynı bulguların elde edildiği
  Details

 • Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(m.4/2-k) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları İddiaya Konu İhlal   : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) İddianın özeti             : *Sunumu yapılan çalışmadaki yazar isimlerinin basılı eserden çıkartılmış olmasının Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 4. Maddesi
  Details

 • Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Başvuru Dönemi       : Ekim 2018 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Ebelik İddiaya Konu İhlal    : Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a) İddianın özeti             : * Makale, adayın özgeçmişinde 2012 olarak yazılan ancak kitabın iç sayfasında 2013
  Details

 • İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği İddiaya Konu İhlal    : İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l) İddianın özeti             : Eserlerin yayımlandığı derginin SCI-Expanded indeksinde taranmadığını iddia etmişlerdir. Komisyon Tarihi      : 25.12.2019 Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve
  Details

 • Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Başvuru Dönemi       : Mart 2019 Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Bilim Alanı   : Yönetim ve Strateji İddiaya Konu İhlal   : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j) İddianın özeti           : Bir makalenin beyan edilmediği, beyan edilmemesine rağmen atıftan puan alındığı gerekçesiyle bilgi-belge saklanarak jüriyi yanıltma Komisyon
  Details

 • İntihal Savunmamıza Karşı verilen Etik Komisyon Kararı.01.03.2020
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Başvuru Dönemi       : Nisan 2010 Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Adayın Temel Alanı : Filoloji İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a) İddianın özeti      : Doçentlik dosyasında kullandığı ve ana çalışması olarak yer alan makalesinin ……………adlı çalışmadan intihal olduğu iddia edilmektedir. Komisyon Tarihi       : 05.05.2017 Komisyon Kararı     
  Details

 • Haksız Yazarlık İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 17 Kasım 2019
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sağlık ve Spor Bilimleri Etik Komisyonunca 2019 yılında incelenen dosyadaki iddia doçentlik başvurusu yapan müvekkilin eserlerinden birinde yer alan ortak yazarın, müvekkilin isminin yazar olarak hiç yazılmaması gerektiğine ilişkindir. 4 yazarlı olarak yayımlanan eserde müvekkil 2. İsim, şikayetçi ise 3 isim olmasına rağmen müvekkilin isminin çıkarılması istenmektedir. Söz konusu iddia anlaşılacağı üzere
  Details

 • İntihal İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 12 Kasım 2019
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Doçentlik unvanını aldıktan sonra hakkında yapılan bir ihbar üzerine çalışmalarından birinde intihal iddiası gündeme gelen öğretim üyesi müvekkilin savunması tarafımızca yapılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Etik Komisyonu söz konusu intihal iddiası kapsamında savunma istemiştir. İddia müvekkilin eseri ile yabancı bir yazarın eserinin sonuçlarının benzer olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle hukuk
  Details

 • Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Bulunmadığına Karar Verildi. 8 Kasım 2019
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Jüri üyesi müvekkilin yayınlarının birbirine benzediğini ve bazılarının birbirinin aynısı olduğunu ileri sürerek adayın duplikasyon yaptığını iddia etmiştir. Çalışmalardaki hasta sayıları ve sonuçlarının farklı olduğu,  yöntem benzer olmakla birlikte takip süreleri, istatistiksel sonuçlarının birbirinden farklı olduğu, veri kayıtları genişletilerek ve orijinal makaleyi referans olarak kullanmak kaydıyla yeni bir yayın yapılması duplikasyon sayılmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca
  Details

 • Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.6 Kasım 2019
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Müvekkilin yayınlarında araştırma örneklerinin, araştırma yerinin, toplama zamanı ve sürelerinin, verilerin aynı ya da benzer olduğundan bahisle tekrar yayım eyleminde bulunduğu iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar karşısında konunun son derece kapsamlı olması, her yönünün kuvvetli ele alınabilmesi adına ve istenilen noktalara değinilemeyeceği için iki farklı yayın yapıldığı, bahsi geçen yayınlarda her birinin özgün araştırma sorularına cevap
  Details

 • Dilimleme İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 4 Kasım 2019
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Jüri üyesi tarafından müvekkilin eserlerinde örneklem sayısı ve çalışma bulgularının benzer olduğu, bunun bir araştırma sonuçlarının dilimlenerek sunulduğu izlenimi yarattığı ve bu durumun yayın etiğine aykırı olduğu iddiasında bulunmuştur. Üniversitelerarası Kurul ilgili mevzuatında tanımlanan “dilimleme” etik ihlalinin gerçekleşme için gerekli şartların bulunmadığı belirtilen iki yayının bir araştırmanın iki ürünü olarak planlandığı, araştırma tasarımı yapılırken iki
  Details

 • Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 2 Kasım 2019
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Etiğe aykırılık tespitine ilişkin raporda özetle adayın bilimsel araştırma ve yayınlarda “yanlış veya yanıltıcı beyan” eyleminde bulunduğu, Adayın eserlerinin ‘’ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi’’ olduğunu beyan etmiş olup, eserler incelendiğinde bunların özgün araştırma makalesi değil olgu sunumu olduğu, müvekkilimizin beyanname kapsamına dahil ettiği eserini Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim
  Details

 • Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.30 Ekim 2019
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Müvekkilimiz tarafından başvuru koşullarını sağlamak için kullanılan atıflardan yola çıkarak bu eserlerin doktora öncesi olmasına rağmen doktora sonrası ibaresi eklendiği, atıfta bulunulduğu iddia edilen yayınların kapak ya da diğer bilgilerin dosyaya eklenmediği, tezin sistemde bulunmadığını ifade ederek yanlış beyanda bulunulduğu iddia edilmiştir. Beyannamede atıflara konu olan makalelerin kendileri değil, doktora sonrası aldıkları atıflar, doktora sonrası
  Details

 • Ankara İdare Mahkemesi Etik Komisyon Kararının Hukuka Aykırı Olduğuna İntihal Fiilinin Gerçekleşmediğine Karar Verdi. 3 Şubat 2020
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın bilimsel araştırma ve yayın ettiğine aykırı davrandığı iddiaları üzerine iddialar incelenmek üzere Etik Komisyona gönderilmiştir. Etik Komisyon Müvekkilimin intihal fiilini işlediğine karar vermiş ve akabinde ÜAK Müvekkili başarısız sayılmıştır. Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır. Mahkeme tarafından alınan kararda atıf kuralları konusunda
  Details

 • 2019 EKİM DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Soru: Başvuru sırasında tüm eserlerimi Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemek zorunda mıyım? Cevap: Evet 2. Soru: Başvurumu sonlandırmadan önce sistemde beyannamemi doldurabilir miyim ve puan hesabı yaptırabilir miyim? Cevap: Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve puan hesabı yaptırabilirsiniz. Soru: Tüm bilgilerimi DBS’ye girip “Başvuruyu Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra, bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim? Cevap: Hayır.
  Details

 • Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak
  5 Mart 2020 / No Comments / Genel

  Üniversitelararası Kurulun 248 inci toplantısında alınan kararla doçentlik başvurularının bir yılda üç kez alınması için yasa teklifinin TBMM’ye yapılmasına karar verildi. Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır.” düzenleme çerçevesinde; doçentliğe başvurular Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü
  Details

 • ÜNİVERSİTELERARASI KURULDAN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASI VE JÜRİ ÜYELERİNE BELGE GÖNDERMESİ GEREKEN ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
  30 Ocak 2020 / No Comments / Genel

  Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra; · Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Aday Bilgi Açıklama İşlemleri > Aday Bilgi Açıklama menüsünden öğrenebileceklerdir. · Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi
  Details

 • DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARINDA ADAY İLE JÜRİLERİN SEÇTİĞİ ANAHTAR KELİMELERİN UYUMSUZ OLMASI HUKUKA AYKIRIDIR
  17 Aralık 2019 / No Comments / Genel

  Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik Komisyonunda incelenmiş ve akabinde ÜAK Müvekkilin başvurusunu hukuka aykırı olarak iptal etmiştir. Alınan Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır. Mahkeme anahtar kelimelerden hareketle jürilerin Müvekkilin çalışma alanlarıyla ilgili olmadığını tespit etmiştir. Mahkeme tarafından alınan
  Details

 • YÖK VE ÜAK ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAP TANIMINI DEĞİŞTİRDİ
  4 Aralık 2019 / No Comments / Genel

  Danıştay 8. Dairesi’nin 20.12.2018 tarih, E.2016/2365 ve K.2018 /8777 sayılı kararıyla Doçentlik Kriterlerinde yer alan, “Tanımlar” başlığı altında yer alan “Tanınmış Ulusal Yayınevi”, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi”, ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar metninde, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” tanımında yer alan yayınlandığı kitapların dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yar almasına ilişkin “bilinen” ifadesinin muğlak ve objektiflikten uzak bir ifade
  Details

 • DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA YAPILAN ÖZENSİZLİKLER ETİK İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ! (YANLIŞ BEYAN-İPTAL KARARI)
  8 Kasım 2019 / No Comments / Genel

  Dava konusu yayının önsöz bölümünde çalışmanın doktora tezinin ilgili bölümünden üretildiği adayın kendisi tarafından bizzat ifade edilmiş olmasına rağmen, asgari başvuru koşullarının sağlandığına ilişkin beyannamede yine aday tarafından puanlamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunca bu durum, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunulduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın
  Details

 • Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
  19 Ağustos 2019 / No Comments / Genel

  2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; 5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere uygun
  Details

 • Haksız Yazarlık Gerekçesiyle Verilen Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
  19 Ağustos 2019 / No Comments / Genel

  2019 Ağustos ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile Sağlık Bilimleri Temel Alanından Doçentlik Sınavına başvuru yapan müvekkilimizin, eser/eserlerinde “Haksız Yazarlık” eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun aldığı karara dayanılarak Nisan 2016 dönemi Doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; hakkında alınan karar 2 yıl sonra geri alındığından hukuki güvenlik
  Details

 • Asgari Koşulların Sağlanmadığı Gerekçesiyle Verilen Ret Kararının Yürütmesinin Durdurulması
  19 Ağustos 2019 / No Comments / Genel

  2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile müvekkilimizin “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavına yapmış olduğu başvurunun, asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Doçentlik Sınav işleminin; hukuka aykırı olduğu, sunmuş olduğu eserin doktora tezinden üretilmediği, bağımsız ve özgün bir eser olduğu, sınav komisyonuna ilgili jüri tarafından sunulan raporun gerekçesinin bulunmadığı ileri sürülerek tarafımızca yürütmesinin durdurulmasına
  Details

 • Kendinden İntihal(Self-Plagiarism) Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine Göre Etiğe Aykırı Eylemler Arasında Değildir ve Dilimleme Olarak Nitelendirilemez (Yargı Kararı)
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Müvekkilimiz hakkında Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun 14 Nisan 2017 tarihli ve 2017/03 sayılı toplantısında “dilimleme” yoluyla etik ihlalde bulunduğuna karar verilmiş ve Müvekkilimiz Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında başarısız sayılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kararında “…Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde kendinden
  Details

 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yedek Jürilerin Raporlarını Dikkate Alarak Doçent Adaylarını Mağdur Etmektedir
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir. Bilindiği üzere başvuru sonrasında gerekli incelemeler yapılarak asgari koşulları sağlayan adayların dosyalarını incelenmek üzere 5
  Details

 • YARGI KARARI İLE GELEN DOÇENTLİK/HAKSIZ YAZARLIK ETİK İHLALİ
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Üniversitelerarası Kurul Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Müvekkilimizin yayınlarında  “haksız yazarlık” yoluyla etik ihlalde bulunduğuna karar vermiş ve Müvekkilimiz Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında Müvekkil başarısız sayılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kararındaMüvekkilin birçok yayınında Yönergede “Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek,
  Details

 • Doçentlik Sınav Komisyonunun “Asgari Koşul Sağlamadığı” Gerekçesiyle İptal Ettiği Başvuruya İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle Haksız ve Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verildi
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu Müvekkilin Asgari Koşulu Sağlamadığı gerekçesiyle Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4/3. Maddesi kapsamında iptal edilmiş ve yapılan itirazımız kabul edilmemişti. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından alınan karara aldığı karara karşı Ankara 16. İdare Mahkemesinde açılan davada dava konusu işlemde hukuki isabet görülmediği, dava konusu işlemin uygulanması neticesinde telafisi güç veya imkânsız zararların
  Details

 • YÖK, ÜAK ve Üniversitelerin “Yağmacı” Dergi Yayınlarının Başvurularda Dikkate Alınmaması Hususunda Dikkatli Davranmalıdır!
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Bilindiği üzere Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerisiyle para karşılığı yayın yaptığından “yağmacı” (predatory) adı verilen dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin, akademik yükseltmelerde dikkate alınmamasını kararlaştırdı. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 07.03.2019 Tarihli Toplantısında “Yağmacı/Şaibeli dergilerin doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılmaması, doçentlik başvurularında adaylardan bu konuda beyan alınmasının uygun olduğu ve bu uygulamanın 2019 Ekim
  Details

 • ASGARİ KOŞULUN SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Öncelikli olarak Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ön incelemeye tabi tutulur. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri
  Details

 • KADRO AŞAMASINDA SÖZLÜ SINAV
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Bilindiği üzere, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlikte sözlü sınavın kaldırılmasına rağmen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri
  Details

 • ADIM ADIM DOÇENTLİK BAŞVURUSU
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doçentlik sürecinin yürütülmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. Doçentliğe başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 6. Maddesi ile Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 ve 24.01.2008 tarihli toplantılarında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler
  Details

 • BAŞVURUDA ÖNEMLİ KISA BİLGİLER
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Üniversitelerarası Kurul’un 12.06.1987 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim dalından doçentlik sınavına başvurulamamaktadır. Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 2/b bendinde “…Doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,” hükmü düzenlenmiştir. Doçent adayları özgeçmiş ve eserler listesinde akademik çalışmalar ile ilgili
  Details

 • ESER İNCELEMEDEN BAŞARISIZLIK KARARI SONRASINDA ARANACAK İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
  24 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden adaya gönderilir. Bununla birlikte asgari başvuru şartlarını sağlamayan adaya sadece başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser
  Details

 • ETİK İHLAL OLMASI DURUMUNDA İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
  17 Temmuz 2019 / No Comments / Genel

  Bir doçent adayı hakkında etik ihlal incelemelerinin nasıl başlatıldığı, nasıl sonuçlandığı ve bu çerçevede görev alan komisyonlarla ilgili bilgiler “Etik İnceleme” başlıklı menü de verilmişti Burada ise etik ihlale arar verilmesi durumunda izlenecek yollardan bahsedilecetir. Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma
  Details

 • ETİK İNCELEME
  26 Mart 2019 / No Comments / Genel

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının önemli görevlerinden bir tanesi de doçentlik sürecinde ortaya çıkan bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlallerini incelemektir. Etik incelemeler Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre yapılmaktadır. Yönergenin dayanağı 2547 Sayılı YÖK Kanununun 11. Maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesidir. Yönerge doçent adaylarının uyması gereken
  Details

 • ESER İNCELEME
  26 Mart 2019 / 2 Comments / Genel

  ESER İNCELEME AŞAMASI 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir. Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Üniversitelerarası Kurul
  Details

 • DOÇENTLİK BAŞVURUSU
  26 Mart 2019 / 2 Comments / Genel

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Doçentlik yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uyarınca gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik süreci ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir. Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu 2021’den itibaren Ocak, Mayıs ve
  Details

See More Posts

doçentlik süreci ile ilgili aklınıza takılan bir soru mu var ?

Uzmana Danış Doçentlik başvurusu, ön inceleme, eser inceleme veya etik inceleme ile ilgili aklınıza takılan bütün konularda bizi arayabilir yada sağdaki butona tıklayarak uzmana danışabilirsiniz.