Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı

Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Başvuru Dönemi       : Mart 2019

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Yönetim ve Strateji

İddiaya Konu İhlal   : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j)

İddianın özeti           : Bir makalenin beyan edilmediği, beyan edilmemesine rağmen atıftan puan alındığı gerekçesiyle bilgi-belge saklanarak jüriyi yanıltma

Komisyon Tarihi       : 13.12.2019

Komisyon Kararı      : Adayın Savunması yeterli görüldüğünden etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme   : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir