Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.6 Kasım 2019

Tekrar Yayım İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.6 Kasım 2019
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Müvekkilin yayınlarında araştırma örneklerinin, araştırma yerinin, toplama zamanı ve sürelerinin, verilerin aynı ya da benzer olduğundan bahisle tekrar yayım eyleminde bulunduğu iddia edilmiştir.

Söz konusu iddialar karşısında konunun son derece kapsamlı olması, her yönünün kuvvetli ele alınabilmesi adına ve istenilen noktalara değinilemeyeceği için iki farklı yayın yapıldığı, bahsi geçen yayınlarda her birinin özgün araştırma sorularına cevap verdiği, iki makale incelendiğinde çalışmaların birbirinden tamamen farklı olduğu ortaya çıkacağı hususları ayrıntılarıyla savunulmuştur.

Bunun yanında etik ihlal eylemi tanımı çerçevesinde yapılan eylemde yarar sağlama amaçlı kastın bulunmadığı hususu Ankara İdare Mahkemesi ile etik komisyonun kararlarında bu yönde kararlar verildiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak yayınların hangi konularla ilgili olduğu ve içerik farklılıklarının neler olduğu hususlar yönündeki savunmamız inceleyen komisyon doçent adayı müvekkilimiz ile ilgili isnatlar hakkında ETİK İHLAL YAPILMADIĞI yönünde karar vermiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir