İntihal Savunmamıza Karşı verilen Etik Komisyon Kararı.01.03.2020

İntihal Savunmamıza Karşı verilen Etik Komisyon Kararı.01.03.2020
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Başvuru Dönemi       : Nisan 2010

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Temel Alanı : Filoloji

İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a)

İddianın özeti      : Doçentlik dosyasında kullandığı ve ana çalışması olarak yer alan makalesinin ……………adlı çalışmadan intihal olduğu iddia edilmektedir.

Komisyon Tarihi       : 05.05.2017

Komisyon Kararı      : Adayın Savunması yeterli görüldüğünden etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir