İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı

İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l) iddiasına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Başvuru Dönemi       : Mart 2019

Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği

İddiaya Konu İhlal    : İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek(m.4/2-l)

İddianın özeti             : Eserlerin yayımlandığı derginin SCI-Expanded indeksinde taranmadığını iddia etmişlerdir.

Komisyon Tarihi      : 25.12.2019

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir