Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı

Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a) iddialarına karşı yapılan savunmamızla ilgili Etik Komisyon Kararı
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Başvuru Dönemi       : Ekim 2018

Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Ebelik

İddiaya Konu İhlal    : Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a)

İddianın özeti             : * Makale, adayın özgeçmişinde 2012 olarak yazılan ancak kitabın iç sayfasında 2013 yılında basıldığı anlaşılan kitap ile benzer çalışmalardır.

 * Makaleler aynı çalışmanın dilimlenmiş şeklidir.Her iki çalışma Nisan-Ağustos tarihleri arasında yapılmış olup …… ilçesindeki tüm Sağlık Ocaklarına kayıtlı gebelerin hepsi dahil edilmiş, örnekleme gidilmemiştir. Sağlık ocağı kayıtlarına göre …. adet gebe saptanmasına rağmen gebelik ve doğum sonrasında aynı kadınların yapılan eşleştirmesinde …..adet kadın ile görüşüldüğü belirtilmektedir.

  * Makale, H11’de belirtilen projenin makalesidir. Ancak makalede proje desteği alındığına dönük bir açıklama yer almamaktadır.

Komisyon Tarihi      : 25.12.2019

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir