KADRO AŞAMASINDA SÖZLÜ SINAV

KADRO AŞAMASINDA SÖZLÜ SINAV
24 Temmuz 2019 No Comments Genel docent

Bilindiği üzere, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlikte sözlü sınavın kaldırılmasına rağmen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.” düzenlemesi gereğince talep eden üniversitelere doçentliğe atama sürecinde sözlü sınav şartı koyma yetkisi tanındı.

Bu düzenleme sonrasında, atama kriterlerine sözlü sınav şartı koyan üniversitelerin ilan ettiği doçent kadrosuna başvuran adaylar üniversitelerin doçent kadrolarına atanabilmek için Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Yapılan sözlü sınavda başarılı olan adaylara “Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi” verilmekte olup, atanma kriterlerinde “SÖZLÜ SINAV” şartı bulunan üniversitelerin doçent kadrolarına ilgililerin yeniden başvuru yapmaları halinde bu adaylar için ayrıca sözlü sınav yapılmamaktadır.

Diğer taraftan, Üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörlük kadrosuna atamalarda aradıkları -ek koşulları- içeren yönergeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında yer alan “Atanma Kriterleri” başlıklı menü üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, gerek Yükseköğretim Kurulu web sayfasında yer alan dokümanlardan gerekse tereddüt hasıl olan durumlarda yükseköğretim kurumlarının web sayfaları üzerinden yapılan kontrollerde, 125 devlet üniversitesinden 38’inin doçentliğe atamada sözlü sınav şartı koyduğunu, 72 üniversitesinin doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aramadığını, 15 üniversitesinin ise 2547 sayılı Kanunda yer alan şartlara ilave herhangi bir ek koşulunun olmadığını Memurlar.net tespit etmiştir.

ÜNİVERSİTE LİSTESİ:

https://www.memurlar.net/haber/828058/docentlige-atamada-sozlu-sinav-sartini-arayan-universiteler.html

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir