Etiket: yök

Etiket: yök

YÖK VE ÜAK ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAP TANIMINI DEĞİŞTİRDİ
4 Aralık 2019 Genel docent

Danıştay 8. Dairesi’nin 20.12.2018 tarih, E.2016/2365 ve K.2018 /8777 sayılı kararıyla Doçentlik Kriterlerinde yer alan, “Tanımlar” başlığı altında yer alan “Tanınmış Ulusal Yayınevi”, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi”, ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar metninde, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” tanımında yer alan yayınlandığı kitapların dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yar almasına ilişkin “bilinen” ifadesinin muğlak ve objektiflikten uzak bir ifade
Details

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA YAPILAN ÖZENSİZLİKLER ETİK İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ! (YANLIŞ BEYAN-İPTAL KARARI)
8 Kasım 2019 Genel docent

Dava konusu yayının önsöz bölümünde çalışmanın doktora tezinin ilgili bölümünden üretildiği adayın kendisi tarafından bizzat ifade edilmiş olmasına rağmen, asgari başvuru koşullarının sağlandığına ilişkin beyannamede yine aday tarafından puanlamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunca bu durum, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunulduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın
Details

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 Genel docent

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; 5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere uygun
Details

Haksız Yazarlık Gerekçesiyle Verilen Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 Genel docent

2019 Ağustos ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile Sağlık Bilimleri Temel Alanından Doçentlik Sınavına başvuru yapan müvekkilimizin, eser/eserlerinde “Haksız Yazarlık” eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun aldığı karara dayanılarak Nisan 2016 dönemi Doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; hakkında alınan karar 2 yıl sonra geri alındığından hukuki güvenlik
Details

Asgari Koşulların Sağlanmadığı Gerekçesiyle Verilen Ret Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 Genel docent

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile müvekkilimizin “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavına yapmış olduğu başvurunun, asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Doçentlik Sınav işleminin; hukuka aykırı olduğu, sunmuş olduğu eserin doktora tezinden üretilmediği, bağımsız ve özgün bir eser olduğu, sınav komisyonuna ilgili jüri tarafından sunulan raporun gerekçesinin bulunmadığı ileri sürülerek tarafımızca yürütmesinin durdurulmasına
Details

Kendinden İntihal(Self-Plagiarism) Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine Göre Etiğe Aykırı Eylemler Arasında Değildir ve Dilimleme Olarak Nitelendirilemez (Yargı Kararı)
24 Temmuz 2019 Genel docent

Müvekkilimiz hakkında Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun 14 Nisan 2017 tarihli ve 2017/03 sayılı toplantısında “dilimleme” yoluyla etik ihlalde bulunduğuna karar verilmiş ve Müvekkilimiz Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında başarısız sayılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kararında “…Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde kendinden
Details

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yedek Jürilerin Raporlarını Dikkate Alarak Doçent Adaylarını Mağdur Etmektedir
24 Temmuz 2019 Genel docent

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir. Bilindiği üzere başvuru sonrasında gerekli incelemeler yapılarak asgari koşulları sağlayan adayların dosyalarını incelenmek üzere 5
Details

YARGI KARARI İLE GELEN DOÇENTLİK/HAKSIZ YAZARLIK ETİK İHLALİ
24 Temmuz 2019 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Müvekkilimizin yayınlarında  “haksız yazarlık” yoluyla etik ihlalde bulunduğuna karar vermiş ve Müvekkilimiz Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında Müvekkil başarısız sayılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kararındaMüvekkilin birçok yayınında Yönergede “Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek,
Details

Doçentlik Sınav Komisyonunun “Asgari Koşul Sağlamadığı” Gerekçesiyle İptal Ettiği Başvuruya İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle Haksız ve Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verildi
24 Temmuz 2019 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu Müvekkilin Asgari Koşulu Sağlamadığı gerekçesiyle Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4/3. Maddesi kapsamında iptal edilmiş ve yapılan itirazımız kabul edilmemişti. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından alınan karara aldığı karara karşı Ankara 16. İdare Mahkemesinde açılan davada dava konusu işlemde hukuki isabet görülmediği, dava konusu işlemin uygulanması neticesinde telafisi güç veya imkânsız zararların
Details

YÖK, ÜAK ve Üniversitelerin “Yağmacı” Dergi Yayınlarının Başvurularda Dikkate Alınmaması Hususunda Dikkatli Davranmalıdır!
24 Temmuz 2019 Genel docent

Bilindiği üzere Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerisiyle para karşılığı yayın yaptığından “yağmacı” (predatory) adı verilen dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin, akademik yükseltmelerde dikkate alınmamasını kararlaştırdı. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 07.03.2019 Tarihli Toplantısında “Yağmacı/Şaibeli dergilerin doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılmaması, doçentlik başvurularında adaylardan bu konuda beyan alınmasının uygun olduğu ve bu uygulamanın 2019 Ekim
Details

×