ANKARA İDARE MAHKEMESİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURUSUNDA ESER İNCELEMESİ AŞAMASINDA BAŞARISIZ SAYILMA KARARININ İPTALİNE KARAR VERDİ

ANKARA İDARE MAHKEMESİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURUSUNDA ESER İNCELEMESİ AŞAMASINDA BAŞARISIZ SAYILMA KARARININ İPTALİNE KARAR VERDİ
15 Nisan 2020 No Comments Genel docent

Sağlık Bilimleri Temel alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; olumlu görüş belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmişti.

Mahkeme talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişiler tarafından dosyanın değerlendirilmesi neticesinde başarısız olduğuna ilişkin değerlendirmelere katılmadıklarını, yapılan yayınların yeterli zenginlikte ve yeterli kıymette olduğu, literatüre yeterli derecede katkı sağladığı görüşünde olduğumuzu belirterek alanında başvurduğu doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında yönetmelikçe belirtilen asgari şartları sağladığı belirtilmiş, Müvekkilim doçentlik için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Karar ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmıştır.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×