2020 Mart Dönemi Doçentlik Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller

2020 Mart Dönemi Doçentlik Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller
27 Mart 2020 No Comments Genel docent

Doçentlik başvurularında bütün alanlar için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır.

06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 sayılı Kanunun 24. maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Doçentlik başvurularında hangi merkezi ve uluslararası yabancı dil sınavlarının kabul edildiği, doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olması durumunda hangi yabancı dillerin geçerli olacağı, yabancı uyruklu adaylar için doçentlik başvurularında hangi dillerin kabul edileceği ve kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının 100 puan üzerinden karşılıkları.


1.Anılan Kanun değişikliğine kadar;
a)İlgili mevzuat gereği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ve sınav belgelerinin uygulanması ve geçerliliklerinin devam etmesine,
b)Yükseköğretim Kurulunun veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği yabancı dillerin bundan sonraki doçentlik başvurularında da kabul edilmesine,
c)Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavlarının bundan sonraki doçentlik başvurularında da kabul edilmesine,
d)Doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan adaylar için geçerli olacak yabancı diller konusunda Üniversitelerarası Kurulun 15.01.2015 tarihli toplantısında kabul ettiği ilkelerin esas alınmasına,  Üniversitelerarası Kurul’un 15.01.2015 tarihli toplantısında; Mezkûr hükümde geçen “anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar” ifadesi, Filoloji Temel Alanı altında yer alan “Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi” bilim alanlarını, bu alanlar “belli bir dille” (Türkçe) ilgili oldukları için kapsamaktadır. Buna göre belirtilen bu bilim alanlarında doçent adaylarından bir yabancı dilin istenmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bilim alanı, bir yabancı dil ile ilgili olan adaylardan ikinci bir dil istenilmesi gerekmektedir. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında yer alan Dilbilim alanları ile Filoloji Temel alanının altında yer alan Karşılaştırmalı Edebiyat bilim alanının belli bir dil ile ilgili olmaması nedeniyle doçentlik sınavına başvuran adaylardan ikinci bir dil istenmesi gerekmediği, ancak Filoloji Temel Alanı altında yer alan Çeviribilim bilim alanının belirli bir dil ile ilgili olması nedeniyle, ana kurala bağlı olarak, ikinci bir dil belgesinin istenmesi lazımdır.

Diğer taraftan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı altında yer alan “Alan Eğitimi ve Eğitim Bilimleri” bilim alanları açısından doçent adayının anahtar sözcüğünün Üniversitelerarası Kurulca belirlenen Anahtar Sözcükler ve Kodları tablosunda yer alan “Alman Dili ve Edebiyatı, Arap Dili, Edebiyatı ve Belağatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Japon Dili Eğitimi” vb. anahtar sözcüklerinden herhangi biri ile ilgili olup olmadığına bakılması ve bu sözcüklerden birisi ile ilgili ise adaylardan kendi anahtar sözcüklerinde geçen yabancı dilden farklı bir yabancı dil yeterliliğinin istenilmesi ve istenecek yabancı dilin de yine Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerden herhangi birisinin olması; eğer doçent adaylarının anahtar sözcüğü yukarıda sayılanlardan biri değil ise adayın dilinin Türkçe olarak kabul edilmesi ve adaydan Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerden herhangi birinin istenmesine” karar verilmiştir.


2.Yabancı uyruklu adayların doçentlik başvurusu için eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dillerden birisinde başarılı olmasına,

3.Doçentlik sınavlarında kabul edilen yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresinde;
a)Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamasına,
b)Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresinin; varsa belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenmesine, fakat her halükarda bu sürenin sınav tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlı olmasına, ayrıca TOEFL yabancı dil belgelerinin geçerlilik süresi konusunda Üniversitelerarası Kurulun 10.02.2016 tarihli toplantısında kabul ettiği ilkelerin esas alınmasına,
 Üniversitelerarası Kurul’un 10.02.2016 tarihli toplantısında; ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresinin iki yıl olmasına karar verilmiştir.


4.Uluslararası yabancı dil sınavlarının eşdeğerliğinin belirlenmesinde;
a)Esas olarak ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM Başkanlığı güncel eşdeğerlik tablolarının esas alınmasına,
b)Bunlardan, ÖSYM eşdeğerlik tablolarında 55 (elli beş) puan karşılığı bulunmayan sınavlardan İngilizce CPE’den (C), CAE’den (C); Almanca TestDaF’dan (TDN 3), DSD Stufe II’den (B2); Fransızca DELF & DALF’dan (DALF B2); İtalyanca CELI’den (CELI 3); İspanyolca DELE’den (Nivel B2) düzeyine sahip olduklarını belgeleyenlerin de başvurularının kabul edilmesine karar verilmiştir.
c)Uluslararası yabancı dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlarca yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının Türkiye’de yapılması halinde, bu sınavların sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı aranır.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×