Yanlış ve yanıltıcı beyan (m.4/2-j) ve Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı

Yanlış ve yanıltıcı beyan (m.4/2-j) ve Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k) iddialarına Karşı Yapılan Savunmamızla Ilgili Etik Komisyon Kararı
9 Nisan 2020 No Comments Genel docent

Başvuru Dönemi       : Mart 2019

Komisyon                   : Sağlık ve Spor BilimleriBilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri

İddiaya Konu İhlal   : Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Akademik Teamüllere Aykırılık(4/2-k)

İddianın özeti             : Kitap bölümünün yer aldığı kitabın editörlü yayımlanan bir kitap olmadığı, 7. Bölüm aday tarafından yazılmış olmasına rağmen tek yazarlı olarak basıldığı, bu bakımdan çok yazarlı çok bölümlü olmayan eser ile etik akademik teamüllere aykırılık ile yanlış ve yanıltıcı beyan şeklinde düzenlenmiş olan yönergenin 4/2-j ve 4/2-k maddelerine aykırı olduğu yönünde değerlendirmede bulunmuştur.

Komisyon Tarihi      : 17.03.2020

Komisyon Kararı      :  İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın savunması yeterli görülerek iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×