ASGARİ KOŞULUN SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR

ASGARİ KOŞULUN SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
24 Temmuz 2019 No Comments Genel docent

Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Öncelikli olarak Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ön incelemeye tabi tutulur.

Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir.

Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur.

Ayrıca Doçentlik Yönetmeliğinin 4/3. Maddesine göre “…Ancak adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenir. Doçentlik Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilir.” Hükmü gereğince jüri üyelerinin asgari koşul sebebiyle rapor düzenlemesi halinde de başvuru iptal edilmektedir.

Ancak çoğu zaman jüri üyelerinin düzenlediği raporlar gerekçesiz ve subjektif olmakta ve adayları mağdur etmektedir. Maalesef Doçentlik Komisyonu da akabinde çoğu zaman inceleme yapmaksızın karar almaktadır. Haksız alınan kararlara iki örnek vermek gerekirse;

  • Jüri üyeleri hukuka aykırı olduğuna bakmaksızın değişen adayın başvurduğu döneme göre değil değişen şartlara göre inceleme yapmakta ve adayı sorumlu olmadığı bir koşuldan dolayı başvurunu iptal ettirecek rapor düzenlemektedir.
  • Jüri üyeleri gerekli araştırmayı yapmadan eser tezden üretilmediği halde o şekilde değerlendirip koşulu sağlamadığını ifade edebilmektedir. Bazen de asgari koşul olarak ifade ettikleri eserler çıkarılsa dahi puan tablosunda asgari puanı sağladığı hususunu göz ardı etmektedir.

Adaylar bu aşamada başvuracakları iki yol vardır;

  1. İTİRAZ
  2. DAVA

ASGARİ KOŞUL SEBEBİYLE HUKUKA AYKIRI OLARAK BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİRSE ÜAK’A YAPILACAK SAVUNMA VE ITIRAZLAR ILE YARGI YOLUNA GIDILMESI HUSUSLARINDA TECRÜBELI VE MEVZUATA HAKIM UZMANLAR ILE YANINIZDAYIZ.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir