ÜNİVERSİTELERARASI KURULDAN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASI VE JÜRİ ÜYELERİNE BELGE GÖNDERMESİ GEREKEN ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÜNİVERSİTELERARASI KURULDAN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASI VE JÜRİ ÜYELERİNE BELGE GÖNDERMESİ GEREKEN ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
30 Ocak 2020 No Comments Genel docent

Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra;

· Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Aday Bilgi Açıklama İşlemleri > Aday Bilgi Açıklama menüsünden öğrenebileceklerdir.

· Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Eser İnceleme İşlemleri > Eser Değerlendirme menüsünden öğrenebilecek ve aynı sistem üzerinden adaya ilişkin Doçentlik Eser İnceleme Raporunu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenleyeceklerdir.

Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca DBS üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Adayın Başvuru Dosyasında belirttiği tüm bilgiler ile Beyanname’sinde belirttiği akademik çalışmalarının her biri adaya ait temel alanın asgari başvuru şartlarına göre değerlendirilecek ve adaya ait Doçentlik Eser İnceleme Raporu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar DBS üzerinden düzenlenecektir. DBS üzerinden düzenlenmeyen raporlar geçerli sayılmayacaktır.

Doçent adayları ve jüri üyeleri doçentlik süreçlerinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri üyelikleri, jüri bilgisi, değerlendirmeye esas alınan raporlar, başvuru sonucu vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda bildirimin yapıldığı tarihi izleyen yedinci günün sonunda ilgili kişilere tebligat yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle doçent adayları ve jüri üyelerinin iletişim bilgilerinin(E-Posta ve cep telefonu) sistemde mutlaka güncel olması gerekmektedir.

Doçent adayları ve jüri üyelerine elektronik ortamda yapılan bildirimler dışında, ayrıca posta yolu ile bildirim yapılmayacaktır.

Aşağıda belirtilen temel alanlardan başvuran adaylar, jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde, ilgili belgelerini “Başvuru Dilekçesi” ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK’a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Aşağıda belirtilenler dışında temel alanlardan başvuran adaylar jüri üyelerine herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.

· Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler ile Mimarlık Planlama ve Tasarım Temel Alanlarından başvuran adaylar; Kitap, Makale, Bildiri Eserlerini jüri üyelerine göndereceklerdir.

· Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuran adaylar; Tüm Eserlerini jüri üyelerine göndereceklerdir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir