DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARINDA ADAY İLE JÜRİLERİN SEÇTİĞİ ANAHTAR KELİMELERİN UYUMSUZ OLMASI HUKUKA AYKIRIDIR

DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARINDA ADAY İLE JÜRİLERİN SEÇTİĞİ ANAHTAR KELİMELERİN UYUMSUZ OLMASI HUKUKA AYKIRIDIR
17 Aralık 2019 No Comments Genel docent

Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik Komisyonunda incelenmiş ve akabinde ÜAK Müvekkilin başvurusunu hukuka aykırı olarak iptal etmiştir. Alınan Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır.

Mahkeme anahtar kelimelerden hareketle jürilerin Müvekkilin çalışma alanlarıyla ilgili olmadığını tespit etmiştir. Mahkeme tarafından alınan kararda anılan mevzuat uyarınca jüri oluşturulurken öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarının adayın başvurduğu alanla örtüşmesi gerektiğini,  davacının doçentlik sınavı müracaatı sonrası oluşturulan jüri üyelerinin oluşturulması hususunda söz konusu husus dikkate alınmadan jüri listesinin oluşturulduğu hususu nazara alındığında, davalı idare tarafından oluşturulan jüri üyelerinin davacının akademik çalışmalarını gereğince değerlendiremeyeceğini ifade ederek dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Sonuç olarak karar ivedilikle Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmıştır.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir