Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 2 Kasım 2019

Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi. 2 Kasım 2019
5 Mart 2020 No Comments Genel docent

Etiğe aykırılık tespitine ilişkin raporda özetle adayın bilimsel araştırma ve yayınlarda “yanlış veya yanıltıcı beyan” eyleminde bulunduğu,

Adayın eserlerinin ‘’ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi’’ olduğunu beyan etmiş olup, eserler incelendiğinde bunların özgün araştırma makalesi değil olgu sunumu olduğu, müvekkilimizin beyanname kapsamına dahil ettiği eserini Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri başlığı altında beyan ettiği ancak eserin sunulduğu yerin bir bilimsel tıp kongresi olmadığı,

Nedenleriyle “yanlış beyan” da bulunduğu, iddia edilmiştir.

Müvekkilin bu eserleri beyannameye eklediği, ancak bunu yaparken kesinlikle yanlış beyan verme ya da puan alma kaygısı gütmediği, müvekkilin kastı bulunmaksızın dosyayı hazırlarken özensiz davranmış olabileceği, bilimsel etiğe aykırı davranışın kasten yapıldığının tespit edilemediği, düzenlenmiş olan kongrenin bilimsel programı açıklanarak bilimsel içerikli sunumlar açıklanarak kongrenin bilimsel bir kongre olduğu ayrıntılı olarak savunmamızda ifade edilmiştir.

Sunduğumuz mahkeme ve kurul kararları, mevzuat maddeleri, etik ihlal konusundaki doktrin görüşleri doğrultusunda yanlış beyan eyleminin de söz konusu olmadığı ve bu yönde karar verilmesi verilmesi gerektiğini yönündeki savunmamız sonucunda ETİK İHLAL BULUNULMADIĞINA karar verilmiştir.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir