Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

I) Başvuru Şartları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yılda iki defa yapılmakta olup, başvuru şartları şu şekilde ifade edilmektedir.

(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.

(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

II) Başvuru Kriterleri

Başvuru Kriterleri Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak çıkarılmıştır.

Başvurulacak olan Temel Alanlar ve Bilim Alanları ile Anahtar Kelimeler

http://www.uak.gov.tr/temelalan/2019M_BilimAlanlariAnahtarKelimeler_140319.pdf

Aday başvurusunda, bir bilim alanı ve bilim alanına bağlı en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) anahtar kelime belirtmelidir.

Spor Bilimleri Temel Alanı: 

http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo13_2019M_071217.pdf

***ULAKBİM Tarafından Taranan Dergiler: 

https://trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml

Kısaltmalar:

SCI–Expanded : Science Citation Index-Expanded

SCI : Science Citation Index

SSCI : Social Sciences Citation Index

AHCI : Art and Humanities Index

ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

AB Çerçeve Programları : AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.

Alan İndeksleri: Isı Database’e giren eğitim/spor bilim alanıyla ilgili indeksler, Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List

Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar sayılır:

a) Tek yazarlı makale

b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar.

c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).

×