Etiket: doçentlik başvurusu 2019 nisan

Etiket: doçentlik başvurusu 2019 nisan

Yanlış Beyan İddiasında Tarafımızca Yapılan Savunma Sonucu Etik İhlal Yapılmadığına Karar Verildi.30 Ekim 2019
5 Mart 2020 Genel docent

Müvekkilimiz tarafından başvuru koşullarını sağlamak için kullanılan atıflardan yola çıkarak bu eserlerin doktora öncesi olmasına rağmen doktora sonrası ibaresi eklendiği, atıfta bulunulduğu iddia edilen yayınların kapak ya da diğer bilgilerin dosyaya eklenmediği, tezin sistemde bulunmadığını ifade ederek yanlış beyanda bulunulduğu iddia edilmiştir. Beyannamede atıflara konu olan makalelerin kendileri değil, doktora sonrası aldıkları atıflar, doktora sonrası
Details

Ankara İdare Mahkemesi Etik Komisyon Kararının Hukuka Aykırı Olduğuna İntihal Fiilinin Gerçekleşmediğine Karar Verdi. 3 Şubat 2020
5 Mart 2020 Genel docent

Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın bilimsel araştırma ve yayın ettiğine aykırı davrandığı iddiaları üzerine iddialar incelenmek üzere Etik Komisyona gönderilmiştir. Etik Komisyon Müvekkilimin intihal fiilini işlediğine karar vermiş ve akabinde ÜAK Müvekkili başarısız sayılmıştır. Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır. Mahkeme tarafından alınan kararda atıf kuralları konusunda
Details

2019 EKİM DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
5 Mart 2020 Genel docent

Soru: Başvuru sırasında tüm eserlerimi Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemek zorunda mıyım? Cevap: Evet 2. Soru: Başvurumu sonlandırmadan önce sistemde beyannamemi doldurabilir miyim ve puan hesabı yaptırabilir miyim? Cevap: Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve puan hesabı yaptırabilirsiniz. Soru: Tüm bilgilerimi DBS’ye girip “Başvuruyu Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra, bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim? Cevap: Hayır.
Details

Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak
5 Mart 2020 Genel docent

Üniversitelararası Kurulun 248 inci toplantısında alınan kararla doçentlik başvurularının bir yılda üç kez alınması için yasa teklifinin TBMM’ye yapılmasına karar verildi. Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır.” düzenleme çerçevesinde; doçentliğe başvurular Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü
Details

DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARINDA ADAY İLE JÜRİLERİN SEÇTİĞİ ANAHTAR KELİMELERİN UYUMSUZ OLMASI HUKUKA AYKIRIDIR
17 Aralık 2019 Genel docent

Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik Komisyonunda incelenmiş ve akabinde ÜAK Müvekkilin başvurusunu hukuka aykırı olarak iptal etmiştir. Alınan Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır. Mahkeme anahtar kelimelerden hareketle jürilerin Müvekkilin çalışma alanlarıyla ilgili olmadığını tespit etmiştir. Mahkeme tarafından alınan
Details

YÖK VE ÜAK ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAP TANIMINI DEĞİŞTİRDİ
4 Aralık 2019 Genel docent

Danıştay 8. Dairesi’nin 20.12.2018 tarih, E.2016/2365 ve K.2018 /8777 sayılı kararıyla Doçentlik Kriterlerinde yer alan, “Tanımlar” başlığı altında yer alan “Tanınmış Ulusal Yayınevi”, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi”, ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar metninde, “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” tanımında yer alan yayınlandığı kitapların dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yar almasına ilişkin “bilinen” ifadesinin muğlak ve objektiflikten uzak bir ifade
Details

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA YAPILAN ÖZENSİZLİKLER ETİK İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ! (YANLIŞ BEYAN-İPTAL KARARI)
8 Kasım 2019 Genel docent

Dava konusu yayının önsöz bölümünde çalışmanın doktora tezinin ilgili bölümünden üretildiği adayın kendisi tarafından bizzat ifade edilmiş olmasına rağmen, asgari başvuru koşullarının sağlandığına ilişkin beyannamede yine aday tarafından puanlamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunca bu durum, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunulduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jürinin üyesinin adayın
Details

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 Genel docent

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; 5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere uygun
Details

Haksız Yazarlık Gerekçesiyle Verilen Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 Genel docent

2019 Ağustos ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile Sağlık Bilimleri Temel Alanından Doçentlik Sınavına başvuru yapan müvekkilimizin, eser/eserlerinde “Haksız Yazarlık” eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun aldığı karara dayanılarak Nisan 2016 dönemi Doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; hakkında alınan karar 2 yıl sonra geri alındığından hukuki güvenlik
Details

Asgari Koşulların Sağlanmadığı Gerekçesiyle Verilen Ret Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 Genel docent

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile müvekkilimizin “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavına yapmış olduğu başvurunun, asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Doçentlik Sınav işleminin; hukuka aykırı olduğu, sunmuş olduğu eserin doktora tezinden üretilmediği, bağımsız ve özgün bir eser olduğu, sınav komisyonuna ilgili jüri tarafından sunulan raporun gerekçesinin bulunmadığı ileri sürülerek tarafımızca yürütmesinin durdurulmasına
Details

×