Etiket: doçentlik başvuru 2019

Etiket: doçentlik başvuru 2019

Asgari Koşulların Sağlanmadığı Gerekçesiyle Verilen Ret Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 Genel docent

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile müvekkilimizin “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavına yapmış olduğu başvurunun, asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Doçentlik Sınav işleminin; hukuka aykırı olduğu, sunmuş olduğu eserin doktora tezinden üretilmediği, bağımsız ve özgün bir eser olduğu, sınav komisyonuna ilgili jüri tarafından sunulan raporun gerekçesinin bulunmadığı ileri sürülerek tarafımızca yürütmesinin durdurulmasına
Details

Kendinden İntihal(Self-Plagiarism) Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine Göre Etiğe Aykırı Eylemler Arasında Değildir ve Dilimleme Olarak Nitelendirilemez (Yargı Kararı)
24 Temmuz 2019 Genel docent

Müvekkilimiz hakkında Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun 14 Nisan 2017 tarihli ve 2017/03 sayılı toplantısında “dilimleme” yoluyla etik ihlalde bulunduğuna karar verilmiş ve Müvekkilimiz Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında başarısız sayılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kararında “…Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde kendinden
Details

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yedek Jürilerin Raporlarını Dikkate Alarak Doçent Adaylarını Mağdur Etmektedir
24 Temmuz 2019 Genel docent

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir. Bilindiği üzere başvuru sonrasında gerekli incelemeler yapılarak asgari koşulları sağlayan adayların dosyalarını incelenmek üzere 5
Details

YARGI KARARI İLE GELEN DOÇENTLİK/HAKSIZ YAZARLIK ETİK İHLALİ
24 Temmuz 2019 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Müvekkilimizin yayınlarında  “haksız yazarlık” yoluyla etik ihlalde bulunduğuna karar vermiş ve Müvekkilimiz Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında Müvekkil başarısız sayılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kararındaMüvekkilin birçok yayınında Yönergede “Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek,
Details

Doçentlik Sınav Komisyonunun “Asgari Koşul Sağlamadığı” Gerekçesiyle İptal Ettiği Başvuruya İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle Haksız ve Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verildi
24 Temmuz 2019 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu Müvekkilin Asgari Koşulu Sağlamadığı gerekçesiyle Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4/3. Maddesi kapsamında iptal edilmiş ve yapılan itirazımız kabul edilmemişti. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından alınan karara aldığı karara karşı Ankara 16. İdare Mahkemesinde açılan davada dava konusu işlemde hukuki isabet görülmediği, dava konusu işlemin uygulanması neticesinde telafisi güç veya imkânsız zararların
Details

YÖK, ÜAK ve Üniversitelerin “Yağmacı” Dergi Yayınlarının Başvurularda Dikkate Alınmaması Hususunda Dikkatli Davranmalıdır!
24 Temmuz 2019 Genel docent

Bilindiği üzere Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerisiyle para karşılığı yayın yaptığından “yağmacı” (predatory) adı verilen dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin, akademik yükseltmelerde dikkate alınmamasını kararlaştırdı. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 07.03.2019 Tarihli Toplantısında “Yağmacı/Şaibeli dergilerin doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılmaması, doçentlik başvurularında adaylardan bu konuda beyan alınmasının uygun olduğu ve bu uygulamanın 2019 Ekim
Details

ASGARİ KOŞULUN SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
24 Temmuz 2019 Genel docent

Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Öncelikli olarak Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ön incelemeye tabi tutulur. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri
Details

KADRO AŞAMASINDA SÖZLÜ SINAV
24 Temmuz 2019 Genel docent

Bilindiği üzere, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlikte sözlü sınavın kaldırılmasına rağmen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri
Details

ADIM ADIM DOÇENTLİK BAŞVURUSU
24 Temmuz 2019 Genel docent

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doçentlik sürecinin yürütülmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. Doçentliğe başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 6. Maddesi ile Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 ve 24.01.2008 tarihli toplantılarında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler
Details

BAŞVURUDA ÖNEMLİ KISA BİLGİLER
24 Temmuz 2019 Genel docent

Üniversitelerarası Kurul’un 12.06.1987 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim dalından doçentlik sınavına başvurulamamaktadır. Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 2/b bendinde “…Doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,” hükmü düzenlenmiştir. Doçent adayları özgeçmiş ve eserler listesinde akademik çalışmalar ile ilgili
Details

×