Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar

I) Başvuru Şartları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yılda iki defa yapılmakta olup, başvuru şartları şu şekilde ifade edilmektedir.

(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.

(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

II) Başvuru Kriterleri

Başvuru Kriterleri Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak çıkarılmıştır.

Başvurulacak olan Temel Alanlar ve Bilim Alanları ile Anahtar Kelimeler:

http://www.uak.gov.tr/temelalan/2019M_BilimAlanlariAnahtarKelimeler_140319.pdf

  • Geleneksel Türk Sanatları
  • Müzik
  • Sahne Sanatları
  • Sinema
  • Tasarım
  • Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Güzel Sanatlar Temel Alanı Başvuru Kriterleri: http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo4_2019M_071217.pdf